Klachtenonderzoek en bemiddeling

Algemeen.
Indien u problemen heeft met een onderdeel of diverse onderdelen van uw woning kunt u deze laten beoordelen door onze bouwkundig inspecteur.

U kunt hierbij denken aan een onderzoek naar bijvoorbeeld ;

  • scheurvorming in muren;
  • lekkages van daken of vochtdoorslag van muren;
  • condensproblemen;
  • houtrot;
  • afbladeren van schilderwerk;

Het klachtenonderzoek.
Door onze bouwkundige wordt het te keuren probleem uitgebreid en grondig onderzocht op de bouwkundige staat en de mogelijke gebreken hiervan. Dit gebeurt ter plaatse op basis van een visuele inspectie, eventueel met gering demontagewerk dit in overleg met u. Indien noodzakelijk worden foto’s gemaakt van de gebreken welke in de rapportage kunnen worden verwerkt. Wij vinden het belangrijk dat de aanvrager van de keuring daarbij zelf aanwezig is.

De rapportage.
Deze keuring resulteerd enkele werkdagen later in een schriftelijke rapportage, en geeft met de bijbehorende mondelinge toelichting, een gedegen beeld van de bouwkundige en technische staat van het betreffende probleem. Tevens zal de mogelijke oplossing voor het probleem in de rapportage worden verwerkt.

Bemiddeling.
Indien uit het onderzoek blijkt dat er tussen de diverse partijen overleg noodzakelijk is om tot een goede oplossing te komen kunnen wij hierin bemiddelen.

Uitsluitingen.
Specialistisch onderzoek zoals bijboorbeeld funderings- grondonderzoek; asbest onderzoek of onderzoek naar houtinsecten of dergelijke, wordt niet uitgevoerd. Wel wordt er door de bouwkundige zonodig aangegeven of het verstandig is zo’n onderzoek uit te laten voeren.

Tarieven
Afhankelijk van de hoeveelheid werk en berekend met €85/uur excl. BTW