Bouw- en Kopersbegeleiding

Algemeen.
Indien u van plan bent een nieuwbouw-woning ( of appartement ) te kopen of u heeft net een nieuwbouw-woning ( of appartement ) bij een projectontwikkelaar of aannemer gekocht kunnen wij voor u dit gehele traject begeleiden, van de voorbereiding tot en met de nazorg.

In het eerste gesprek, welke geheel vrijblijvend is en dus geen kosten aan verbonden zijn, wordt samen met u besproken wat uw wensen en de mogelijkheden zijn waarna u zelf de keuze kunt maken uit de verschillende onderstaande diensten die wij voor u kunnen verzorgen. De diensten zijn uitgesplitst in de 4 fasen van het bouwproces, te weten voorbereidingsfase, ruwbouwfase, afbouwfase en nazorg.

Voorbereidingsfase (voor de start van de bouw)

  • Commercieël / technisch screenen van de technische omschrijving met tekeningen ( of verkoopbrochure ) ; het komt nogal eens voor dat er tegenstrijdigheden staan in de betreffende documenten, waardoor onduidelijkheden ontstaan over de te gebruiken materialen, afwerkingsniveau etc. Belangrijk dus om voor de start van de bouw te weten waar u aan toe bent en wat u kunt verwachten. Dit schept duidelijkheid voor alle partijen. Door jarenlange ervaring met dit traject in de bouw kunnen wij u hierbij uitstekend van dienst zijn.
  • Meer- en minderwerk ; Iedereen heeft gelukkig zijn eigen wensen m.b.t. de woning en de inrichting daarvan. Anders zouden we allemaal in hetzelfde type huis wonen. U heeft uw eigen specifieke wensen ten aanzien van de indeling van ruimtes, wand- en vloerafwerking, electra etc.. Samen met u kunnen we kijken wat de mogelijkheden zijn en deze voorleggen aan de opdrachtgever of aannemer.
  • Keuken- en badkamerinrichting ; als koper van een nieuwbouwhuis zijn de keuken- en badkamerinrichting een van de weinige dingen die men zelf uit mag zoeken. Het huis, de vorm, de inrichting en afwerking zijn immers al grotendeels bepaald. Gezien het feit dat de keuken- en badkamerinrichting pas in de afbouwfase van de bouw worden geplaatst gaat men er als koper gemakshalve van uit dat hier nog niet direct aandacht aan besteed dient te worden. Niets is minder waar !!. De aannemer dient namelijk maanden van te voren te weten waar bepaalde afvoeren etc. dienen te komen. Dit heeft te maken met lange levertijden van de door de aannemer bij een fabrikant te bestellen prefab vloer welke voorzien moeten worden van sparingen e.d. Ervaring leert dat de afstemming tussen de aannemer / keuken- en sanitairleverancier / onderaannemer niet altijd optimaal is, waardoor later in de bouw blijkt dat e.e.a. niet conform de afspraak is gemaakt. Een goed advies waarbij de verschillende diciplines goed op elkaar zijn afgestemd is daarom van groot belang. Het voorkomt een hoop ergernis voor alle partijen.

Ruwbouwfase.
Controlekeuringen bouw ; bouwkundige keuring van de in aanbouw zijnde woning welke op verschillende momenten tijdens de bouw kunnen worden uitgevoerd. Zie hiervoor het separaat uitgeschreven document “CONTROLEKEURINGEN TIJDENS DE BOUW”.

Afbouwfase.
Deze periode is de druktste fase van het bouwproces. Er wordt in deze fase aan zeer veel diciplines gewerkt, waardoor er vaak weinig tijd is om de werkzaamheden goed op elkaar af te stemmen en te controleren. In deze fase is het dan ook belangrijk tijdig eventuele tekortkomingen te signaleren om te voorkomen dat er later gehakt en gebroken moet worden. Een goed moment is om de controle uit te laten voeren als de binnenwanden zijn geplaatst en het leidingwerk is afgetekend. Eventuele tekortkomingen kunnen dan nog vrij eenvoudig worden hersteld voordat met de daadwerkelijke afbouwfase, zoals afwerking van wanden (stucwerk), aftimmerwerk, spuitwerk, schilderwerk etc., wordt gestart.

Enkele voorbeelden van controlemomenten zijn:

  • Controle meer- en minderwerk ; controle of de door u bestelde meer- en minderwerken goed zijn uitgevoerd. Deze controle kan gelijktijdig geschieden met een bouwkundige keuring.
  • Vooropleveren en/of opleveren ; het belangrijke sluitstuk van de bouw. Hier wordt het eindresultaat beoordeeld en vastgelegd. Zie hiervoor het separaat uitgeschreven document “OPLEVERINGSKEURING”.

Nazorg.
Controle eindresultaat oplevering ; na de oplevering van de woning wilt u het liefst zo snel mogelijk zelf aan de slag in de woning. Daarom is het belangrijk dat de punten van de oplevering zo snel mogelijk worden opgelost. Dat is in het belang van alle partijen. Ook hierbij kunnen wij u van dienst zijn en waar nodig bemiddelen tussen u en de aannemer.

Tarieven
Bouwbegeleiding; prijs op aanvraag
Afhankelijk van de hoeveelheid werk en berekend met €85/uur excl. BTW