Controlekeuringen tijdens de bouw

Waarom een controlekeuring tijdens de bouw ?
Wie een nieuw huis heeft gekocht heeft dat niet zo maar gedaan. Er is tenslotte een hoop geld mee gemoeid. Bovendien willen mensen trots zijn op hun huis en verwachten dan ook een hoge kwaliteit van hun woning. U wilt zekerheid over de kwaliteit van uw woning en eventuele tekortkomingen tijdens de (ruw)bouw tijdig signaleren.

Het komt nogal eens voor dat ;

  • De aannemer de tekortkomingen bagataliseert; het kan echter ook zo zijn dat u als koper niet op de hoogte bent van de geldende eisen waar een product aan dient te voldoen, waardoor meningsverschillen ontstaan. Belangrijk is daarom om dit onafhankelijk te laten toetsen om zodoende gezamenlijk tot een oplossing te komen.
  • Er is afgeweken van de technische omschrijving; indien u van mening bent dat er is afgeweken van de technische omschrijving, is het verstandig de onderliggende stukken bij de controlekeuring bij te hebben.
  • De door u bestelde meer- en/of minderwerken niet goed of niet zijn uitgevoerd.

Het is heel belangrijk dat tijdens de ruwbouw tekortkomingen worden gesignaleerd. Achteraf herstellen van bouwfouten is vaak duur en soms zelf niet meer mogelijk. Door een controlekeuring uit te laten voeren kan tijdig het bouwproces worden bijgestuurd zodat u niet voor verrassingen komt te staan.

De controlekeuring.
Door onze bouwkundige wordt de woning nauwkeurig gecontroleerd op mogelijke gebreken en tekortkomingen. Dit gebeurt ter plaatse op basis van een visuele inspectie. Er zijn een aantal geschikte momenten om een keuring uit te laten voeren, te weten ;

  • Tijdens de ruwbouw als de beganegrondvloer gereed is.
  • Tijdens de ruwbouw als de 1e verdiepingsvloer gereed is.
  • Als de gehele ruwbouw van de woning gereed is.
  • Als de woning wind- en waterdicht is, de binnenwanden zijn geplaatst en leidingwerk afgetekend, dus voor dat de daadwerkelijke afbouwfase start.

Deze keuring resulteerd in een handgeschreven rapportage, welke aan het einde van de controlekeuring wordt verstrekt. De bevindingen van de keuringen kunnen desgewenst met de uitvoerder op het werk worden besproken, waarbij tevens afspraken worden gemaakt hoe de gebreken zullen worden opgelost.
Indien gewenst is het mogelijk de controlekeuring in een schriftelijke rapportage vast te leggen. Deze rapportage kan tevens worden voorzien van gemaakte foto’s van eventuele tekortkomingen.

Advies.
Onze bouwkundige kan u tijdens de controlekeuring tevens diverse tips en adviezen geven met betrekking tot afwerking van wanden, vloeren etc. Belangrijk is om hier tijdig over na te denken, voordat de afbouwfase van de woning start.

Afwerken tekortkomingen.
U kunt zelf de eerder geconstateerde tekortkomingen controleren en/of vragen aan de aannemer hoe en wanneer deze worden hersteld. U kunt ons echter ten allen tijde inschakelen voor advies.