Opleveringskeuring

Waarom een opleveringskeuring ?
Wie een nieuw huis heeft gekocht heeft dat niet zo maar gedaan. Er is tenslotte een hoop geld mee gemoeid. Bovendien willen mensen trots zijn op hun huis en verwachten dan ook een hoge kwaliteit van hun woning. U wilt zekerheid over de kwaliteit van uw woning.

Het komt nogal eens voor dat ;

  • De aannemer de tekortkomingen bagataliseert; het kan echter ook zo zijn dat u als koper niet op de hoogte bent van de geldende eisen waar een product aan dient te voldoen, waardoor meningsverschillen ontstaan. Belangrijk is daarom om dit onafhankelijk te laten toetsen om zodoende gezamenlijk tot een oplossing te komen.
  • Er is afgeweken van de technische omschrijving; indien u van mening bent dat er is afgeweken van de technische omschrijving, is het verstandig de onderliggende stukken bij de oplevering bij te hebben.
  • U als koper verwacht dat alles perfect is, echter het is een bewezen feit dat gemiddeld circa 15 a 20 tekortkomingen worden geconstateerd. Dit zijn veelal kleine gebreken, maar ook grote tekortkomingen komen voor.

Daarom is het verstandig een opleveringskeuring uit te laten voeren. Dit schept duidelijkheid voor alle partijen zodat op een heldere en plezierige manier de punten kunnen worden afgewerkt en de woning tot tevredenheid kan worden betrokken.

De opleveringskeuring.
Door onze bouwkundige wordt de woning nauwkeurig gecontroleerd op mogelijke gebreken en tekortkomingen. Dit gebeurt ter plaatse op basis van een visuele inspectie. Deze keuring resulteerd in een handgeschreven rapportage, welke aan het einde van de opleveringskeuring wordt verstrekt. Het is heel belangrijk dat alle tekortkomingen tijdens de opleveringskeuring worden vermeld. Indien er punten tijdens deze keuring over het hoofd worden gezien, dan kunt u daar als koper mogelijk problemen mee krijgen, aangezien de opdrachtgever cq aannemer deze punten vaak niet meer wil erkennen.

Advies.
Onze bouwkundige zal u tijdens de oplevering tevens diverse tips en adviezen geven met betrekking tot afwerking van wanden, vloeren etc. Tevens ontvangt u een brochure met tips over het in gebruik nemen van de woning en afwerking- en onderhoudsaspecten.

Afwerken tekortkomingen.
De aannemer heeft wettelijk 15 werkbare dagen na de oplevering de tijd om de gebreken te herstellen. Indien de tekortkomingen niet binnen deze termijn kunnen worden hersteld, bijvoorbeeld door nalevering van een product welke ten tijde van de oplevering stuk was, dient een andere termijn te worden vastgesteld. De aannemer dient ten minste binnen de onderhoudstermijn, zijnde 3 maanden na oplevering van de woning, alle punten af te werken. Indien er tijdens of na deze periode toch nog discussiepunten open staan, kunt u ons ten allen tijde inschakelen voor advies.

Tarieven
Opleveringskeuring nieuwbouw €275 incl. BTW