Hei-inspecties

Algemeen.
Worden er in de omgeving van uw woning werkzaamheden uitgevoerd waardoor er mogelijk schade aan uw woning kan ontstaan, dan is het verstandig een bouwkundige vooropname van uw woning uit te laten voeren.
Schade aan uw woning kan ontstaan door werkzaamheden zoals:
Hei-werkzaamheden
Grond- en rioleringswerken
Bronbemaling
Het in- en uittrillen van damwanden.

De inspectie.
Door ons bureau worden alle aanwezige scheuren aan buiten- en binnenzijde van uw woning opgenomen, omschreven en gefotografeerd. Dit gebeurt op basis van een visuele inspectie.

De rapportage.
De rapportage bestaande uit de gemaakte foto’s en het tekstdeel van het rapport worden geregistreerd als bewijs dat de foto’s altijd eerder zijn genomen dan voordat met de werkzaamheden in de omgeving is gestart. Zij zijn het bewijs dat een bepaalde scheur al aanwezig was of een kleinere afmeting had, en dus door de werkzaamheden groter zijn geworden. Het is verstandig een kopie van de rapportage aan de aannemer op te sturen.

Uitsluitingen.
Specialistisch onderzoek zoals bijboorbeeld funderings- of grondonderzoek wordt niet uitgevoerd. Wel wordt er door de bouwkundige zonodig aangegeven of het verstandig is zo’n onderzoek uit te laten voeren.