Aankoopkeuring met NHG

Waarom een aankoopkeuring ?
Wie een bestaand huis koopt wil zeker weten dat hij geen kat in de zak koopt. Daarom is het verstandig om een aankoopkeuring uit te laten voeren. Deze bouwkundige keuring beschermt u als koper tegen schade door gebreken en/of defecten aan het huis of de installaties daarvan. De verkoper mag volgens het Burgerlijk Wetboek niets meer verzwijgen, en u als koper heeft de plicht om voldoende navraag te doen en u uitgebreid te informeren, om hiermee aanspraken met de nodige juridische problemen en kosten achteraf te voorkomen. Met een door ons bureau te verrichten aankoopkeuring voldoet u als koper voor een belangrijk deel aan de wettelijke verplichting.

De bouwkundige keuring.
Door onze bouwkundige wordt de woning uitgebreid en grondig onderzocht naar de bouwkundige staat en op mogelijke gebreken hiervan. Dit gebeurt ter plaatse op basis van een visuele inspectie. Deze keuring resulteert in een schriftelijke rapportage, welke samen met de mondelinge toelichting tijdens de keuring een gedegen beeld geeft van de bouwkundige en technische staat van de te kopen woning. Wij vinden het belangrijk dat u als aanvrager van de keuring daarbij zelf aanwezig bent. Het spreekt voor zich dat u als toekomstige koper vooraf, voor deze door ons uit te voeren keuring, toestemming vraagt aan de verkoper en eventueel ook aan de verkopende makelaar.

De rapportage (conform model Bouwkundig Rapport NHG).
Duidelijk wordt aangegeven welke onderdelen van de woning in een ‘Goede’, ‘Matige’ of ‘Slechte’ staat verkeren. De aanduiding voor de verschillende onderdelen van de woning zijn uiteraard ook leeftijd gevoelig. Voor die onderdelen waarvoor onze bouwkundige herstelwerkzaamheden voorziet, worden in een kolom “Direct” of “Op termijn” bedragen ingeschat.

  • Direct = zo spoedig mogelijk uitvoeren om (verdere) schade te voorkomen.
  • Op termijn = binnen 0 tot 5 jaar uitvoeren.

De kosten van verven/sausen en opnieuw behangen (incl. geringe krimpscheurtjes dichten) in de woning blijven buiten beschouwing, omdat het normaal is dat een bestaande woning door de nieuwe eigenaar wordt geverfd en behangen. De door onze bouwkundige ingeschatte bedragen voor herstelwerkzaamheden zijn gebaseerd op tarieven inclusief BTW, indien de werkzaamheden worden uitgevoerd door professionals (derden).

De koper krijgt met dit keuringsrapport zekerheid over de bouwkundige en technische staat van het pand. En kan het pand zo beter op zijn waarde beoordelen.

Specialistisch onderzoek zoals bijvoorbeeld naar houtinsecten-; asbest-; fundering-; heipaal-; grond-; onderzoek wordt niet uitgevoerd. Wel wordt er door de bouwkundige zonodig aangegeven of het verstandig is zo’n onderzoek uit te laten voeren, voordat u besluit tot koop.

Uw voordelen:

  • Duidelijkheid: u ontvangt een overzicht van alle bouwkundigegebreken en een indicatie van de herstelkosten.
  • Mogelijkheid om van de koop af te zien: neem de aankoopkeuring op als ontbindende voorwaarde in uw koopkontrakt.
  • Snel: de aankoopkeuring kan vrijwel altijd binnen vijf werkdagen worden uitgevoerd.
  • Advies: u krijgt tijdens de keuring van de bouwkundige diverse tips en adviezen met betrekking tot verbouwwerkzaamheden en onderhoud.

Fiscale aspecten.
De rapportage voldoet aan de voorwaarden van de Nationale Hypotheek Garantie (NHG). Indien de hypothecaire is verstrekt met NHG, dan zijn de kosten van deze keuring, evenals de kosten voor het verkrijgen van de NHG, aftrekbaar voor de inkomstenbelasting.

Tarieven
Bouwkundige keuring woningbouw €375 incl. BTW
Uitgebreide keuring conform de NHG norm